all options
wheezy  ]

Віртуальний пакунок: phpapi-20100525

Це — віртуальний пакунок. Перегляньте Політику Debian щоб дізнатись про визначення віртуальних пакунків.

Пакунки що надають phpapi-20100525

libapache2-mod-php5
Серверна мова сценаріїв що вбудовується у HTML (модуль Apache 2)
libapache2-mod-php5filter
server-side, HTML-embedded scripting language (apache 2 filter module)
libphp5-embed
HTML-embedded scripting language (Embedded SAPI library)
php5-cgi
Серверна, вбудовуєма у HTML мова сценаріїв (двійкові файли CGI)
php5-cli
Інтерпретатор командного рядка для мови сценаріїв php5
php5-fpm
server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary)