yate-mysql paketinin i386 wheezy dosya listesi

/etc/yate/mysqldb.conf
/usr/lib/yate/server/mysqldb.yate
/usr/share/doc/yate-mysql/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/yate-mysql/changelog.gz
/usr/share/doc/yate-mysql/copyright