otf-freefont paketinin all wheezy dosya listesi

/usr/share/doc/otf-freefont/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/otf-freefont/changelog.gz
/usr/share/doc/otf-freefont/copyright