"jessie" İçindeki Kaynak Paketler, Altbölüm javascript