"experimental" İçindeki Kaynak Paketler, Altbölüm debug