libevolution paketinin i386 experimental dosya listesi

/usr/lib/evolution-data-server/ui-modules/module-evolution-alarm-notify.so
/usr/lib/evolution/libeabutil.so.0
/usr/lib/evolution/libeabutil.so.0.0.0
/usr/lib/evolution/libeabwidgets.so.0
/usr/lib/evolution/libeabwidgets.so.0.0.0
/usr/lib/evolution/libecontacteditor.so.0
/usr/lib/evolution/libecontacteditor.so.0.0.0
/usr/lib/evolution/libecontactlisteditor.so.0
/usr/lib/evolution/libecontactlisteditor.so.0.0.0
/usr/lib/evolution/libecontactprint.so.0
/usr/lib/evolution/libecontactprint.so.0.0.0
/usr/lib/evolution/libedomutils.so.0
/usr/lib/evolution/libedomutils.so.0.0.0
/usr/lib/evolution/libemail-engine.so.0
/usr/lib/evolution/libemail-engine.so.0.0.0
/usr/lib/evolution/libessmime.so.0
/usr/lib/evolution/libessmime.so.0.0.0
/usr/lib/evolution/libevolution-addressbook-importers.so.0
/usr/lib/evolution/libevolution-addressbook-importers.so.0.0.0
/usr/lib/evolution/libevolution-calendar-importers.so.0
/usr/lib/evolution/libevolution-calendar-importers.so.0.0.0
/usr/lib/evolution/libevolution-calendar.so.0
/usr/lib/evolution/libevolution-calendar.so.0.0.0
/usr/lib/evolution/libevolution-mail-composer.so.0
/usr/lib/evolution/libevolution-mail-composer.so.0.0.0
/usr/lib/evolution/libevolution-mail-formatter.so.0
/usr/lib/evolution/libevolution-mail-formatter.so.0.0.0
/usr/lib/evolution/libevolution-mail-importers.so.0
/usr/lib/evolution/libevolution-mail-importers.so.0.0.0
/usr/lib/evolution/libevolution-mail.so.0
/usr/lib/evolution/libevolution-mail.so.0.0.0
/usr/lib/evolution/libevolution-shell.so.0
/usr/lib/evolution/libevolution-shell.so.0.0.0
/usr/lib/evolution/libevolution-smime.so.0
/usr/lib/evolution/libevolution-smime.so.0.0.0
/usr/lib/evolution/libevolution-util.so.0
/usr/lib/evolution/libevolution-util.so.0.0.0
/usr/lib/evolution/libgnomecanvas.so.0
/usr/lib/evolution/libgnomecanvas.so.0.0.0
/usr/lib/evolution/modules/module-accounts-window.so
/usr/lib/evolution/modules/module-addressbook.so
/usr/lib/evolution/modules/module-backup-restore.so
/usr/lib/evolution/modules/module-book-config-carddav.so
/usr/lib/evolution/modules/module-book-config-google.so
/usr/lib/evolution/modules/module-book-config-ldap.so
/usr/lib/evolution/modules/module-book-config-local.so
/usr/lib/evolution/modules/module-cal-config-caldav.so
/usr/lib/evolution/modules/module-cal-config-contacts.so
/usr/lib/evolution/modules/module-cal-config-google.so
/usr/lib/evolution/modules/module-cal-config-local.so
/usr/lib/evolution/modules/module-cal-config-weather.so
/usr/lib/evolution/modules/module-cal-config-webcal.so
/usr/lib/evolution/modules/module-calendar.so
/usr/lib/evolution/modules/module-composer-autosave.so
/usr/lib/evolution/modules/module-composer-to-meeting.so
/usr/lib/evolution/modules/module-config-lookup.so
/usr/lib/evolution/modules/module-contact-photos.so
/usr/lib/evolution/modules/module-gravatar.so
/usr/lib/evolution/modules/module-itip-formatter.so
/usr/lib/evolution/modules/module-mail-config.so
/usr/lib/evolution/modules/module-mail.so
/usr/lib/evolution/modules/module-mailto-handler.so
/usr/lib/evolution/modules/module-mdn.so
/usr/lib/evolution/modules/module-offline-alert.so
/usr/lib/evolution/modules/module-plugin-lib.so
/usr/lib/evolution/modules/module-plugin-manager.so
/usr/lib/evolution/modules/module-prefer-plain.so
/usr/lib/evolution/modules/module-settings.so
/usr/lib/evolution/modules/module-startup-wizard.so
/usr/lib/evolution/modules/module-text-highlight.so
/usr/lib/evolution/modules/module-tnef-attachment.so
/usr/lib/evolution/modules/module-vcard-inline.so
/usr/lib/evolution/modules/module-webkit-editor.so
/usr/lib/evolution/modules/module-webkit-inspector.so
/usr/lib/evolution/web-extensions/libewebextension.so
/usr/lib/evolution/web-extensions/module-itip-formatter-webextension.so
/usr/lib/evolution/web-extensions/webkit-editor/module-webkit-editor-webextension.so
/usr/libexec/evolution/evolution-backup
/usr/libexec/evolution/killev
/usr/share/doc/libevolution/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libevolution/changelog.gz
/usr/share/doc/libevolution/copyright