Filförteckning för paketet wcstools i wheezy för arkitekturen sparc

/usr/bin/addpix
/usr/bin/bincat
/usr/bin/char2sp
/usr/bin/conpix
/usr/bin/cphead
/usr/bin/crlf
/usr/bin/delhead
/usr/bin/delwcs
/usr/bin/edhead
/usr/bin/filename
/usr/bin/fileroot
/usr/bin/filext
/usr/bin/fixpix
/usr/bin/getcol
/usr/bin/getdate
/usr/bin/getfits
/usr/bin/gethead
/usr/bin/getpix
/usr/bin/gettab
/usr/bin/i2f
/usr/bin/imcatalog
/usr/bin/imextract
/usr/bin/imfill
/usr/bin/imhead
/usr/bin/immatch
/usr/bin/imresize
/usr/bin/imrot
/usr/bin/imsize
/usr/bin/imsmooth
/usr/bin/imstack
/usr/bin/imstar
/usr/bin/imwcs
/usr/bin/isfits
/usr/bin/isnum
/usr/bin/isrange
/usr/bin/keyhead
/usr/bin/nedpos
/usr/bin/newfits
/usr/bin/scat
/usr/bin/sethead
/usr/bin/setpix
/usr/bin/simpos
/usr/bin/sky2xy
/usr/bin/skycoor
/usr/bin/sp2char
/usr/bin/subpix
/usr/bin/sumpix
/usr/bin/wcshead
/usr/bin/wcsremap
/usr/bin/xy2sky
/usr/share/doc/wcstools/README.Debian
/usr/share/doc/wcstools/Readme.gz
/usr/share/doc/wcstools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wcstools/changelog.gz
/usr/share/doc/wcstools/copyright
/usr/share/doc/wcstools/examples/SAOscripts.readme
/usr/share/doc/wcstools/examples/saoact
/usr/share/doc/wcstools/examples/saobsc
/usr/share/doc/wcstools/examples/saocata
/usr/share/doc/wcstools/examples/saogsc
/usr/share/doc/wcstools/examples/saogsc2
/usr/share/doc/wcstools/examples/saogsc2x200
/usr/share/doc/wcstools/examples/saogsca
/usr/share/doc/wcstools/examples/saoiras
/usr/share/doc/wcstools/examples/saomgsc
/usr/share/doc/wcstools/examples/saomgsc2
/usr/share/doc/wcstools/examples/saomgsca
/usr/share/doc/wcstools/examples/saomtmc
/usr/share/doc/wcstools/examples/saomua2
/usr/share/doc/wcstools/examples/saomub1
/usr/share/doc/wcstools/examples/saoppm
/usr/share/doc/wcstools/examples/saosao
/usr/share/doc/wcstools/examples/saotmc
/usr/share/doc/wcstools/examples/saoty2
/usr/share/doc/wcstools/examples/saotycho
/usr/share/doc/wcstools/examples/saoua1
/usr/share/doc/wcstools/examples/saoua2
/usr/share/doc/wcstools/examples/saouac
/usr/share/doc/wcstools/examples/saoub1
/usr/share/doc/wcstools/examples/saoub1i3
/usr/share/doc/wcstools/examples/saoub1i4
/usr/share/doc/wcstools/examples/saoub1i5
/usr/share/doc/wcstools/examples/saoucac1
/usr/share/doc/wcstools/examples/saoucac2
/usr/share/doc/wcstools/examples/saoucac3
/usr/share/doc/wcstools/examples/saoujc
/usr/share/doc/wcstools/examples/saousa1
/usr/share/doc/wcstools/examples/saousa2
/usr/share/doc/wcstools/examples/saousac
/usr/share/lintian/overrides/wcstools
/usr/share/man/man1/addpix.1.gz
/usr/share/man/man1/bincat.1.gz
/usr/share/man/man1/char2sp.1.gz
/usr/share/man/man1/conpix.1.gz
/usr/share/man/man1/cphead.1.gz
/usr/share/man/man1/crlf.1.gz
/usr/share/man/man1/delhead.1.gz
/usr/share/man/man1/delwcs.1.gz
/usr/share/man/man1/edhead.1.gz
/usr/share/man/man1/filename.1.gz
/usr/share/man/man1/fileroot.1.gz
/usr/share/man/man1/filext.1.gz
/usr/share/man/man1/fixpix.1.gz
/usr/share/man/man1/getcol.1.gz
/usr/share/man/man1/getdate.1.gz
/usr/share/man/man1/getfits.1.gz
/usr/share/man/man1/gethead.1.gz
/usr/share/man/man1/getpix.1.gz
/usr/share/man/man1/gettab.1.gz
/usr/share/man/man1/i2f.1.gz
/usr/share/man/man1/imcatalog.1.gz
/usr/share/man/man1/imextract.1.gz
/usr/share/man/man1/imfill.1.gz
/usr/share/man/man1/imgsc.1.gz
/usr/share/man/man1/imhead.1.gz
/usr/share/man/man1/immatch.1.gz
/usr/share/man/man1/imresize.1.gz
/usr/share/man/man1/imrot.1.gz
/usr/share/man/man1/imsize.1.gz
/usr/share/man/man1/imsmooth.1.gz
/usr/share/man/man1/imstack.1.gz
/usr/share/man/man1/imstar.1.gz
/usr/share/man/man1/imua2.1.gz
/usr/share/man/man1/imusa2.1.gz
/usr/share/man/man1/imwcs.1.gz
/usr/share/man/man1/isfits.1.gz
/usr/share/man/man1/isnum.1.gz
/usr/share/man/man1/isrange.1.gz
/usr/share/man/man1/keyhead.1.gz
/usr/share/man/man1/nedpos.1.gz
/usr/share/man/man1/newfits.1.gz
/usr/share/man/man1/scat.1.gz
/usr/share/man/man1/sethead.1.gz
/usr/share/man/man1/setpix.1.gz
/usr/share/man/man1/sgsc.1.gz
/usr/share/man/man1/simpos.1.gz
/usr/share/man/man1/sky2xy.1.gz
/usr/share/man/man1/skycoor.1.gz
/usr/share/man/man1/sp2char.1.gz
/usr/share/man/man1/sua2.1.gz
/usr/share/man/man1/subpix.1.gz
/usr/share/man/man1/sumpix.1.gz
/usr/share/man/man1/susa2.1.gz
/usr/share/man/man1/wcshead.1.gz
/usr/share/man/man1/wcsremap.1.gz
/usr/share/man/man1/wcstools.1.gz
/usr/share/man/man1/xy2sky.1.gz