Filförteckning för paketet setserial i wheezy för arkitekturen sparc

/bin/setserial
/etc/init.d/etc-setserial
/etc/init.d/setserial
/etc/modutils/setserial
/usr/share/doc/setserial/README
/usr/share/doc/setserial/README.Debian.gz
/usr/share/doc/setserial/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/setserial/copyright
/usr/share/doc/setserial/pcmcia.repair
/usr/share/doc/setserial/serial.conf
/usr/share/man/man8/setserial.8.gz