Filförteckning för paketet raptor2-utils i wheezy för arkitekturen sparc

/usr/bin/rapper
/usr/share/doc/raptor2-utils/AUTHORS
/usr/share/doc/raptor2-utils/NEWS.gz
/usr/share/doc/raptor2-utils/NOTICE
/usr/share/doc/raptor2-utils/README.gz
/usr/share/doc/raptor2-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/raptor2-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/raptor2-utils/copyright
/usr/share/man/man1/rapper.1.gz