Filförteckning för paketet r-cran-rjags i wheezy för arkitekturen sparc

/usr/lib/R/site-library/rjags/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/rjags/INDEX
/usr/lib/R/site-library/rjags/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/rjags/Meta/data.rds
/usr/lib/R/site-library/rjags/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/rjags/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/rjags/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/rjags/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/rjags/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/rjags/R/rjags
/usr/lib/R/site-library/rjags/R/rjags.rdb
/usr/lib/R/site-library/rjags/R/rjags.rdx
/usr/lib/R/site-library/rjags/data/LINE.RData
/usr/lib/R/site-library/rjags/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/rjags/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/rjags/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/rjags/help/rjags.rdb
/usr/lib/R/site-library/rjags/help/rjags.rdx
/usr/lib/R/site-library/rjags/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/rjags/html/R.css
/usr/lib/R/site-library/rjags/libs/rjags.so
/usr/share/doc/r-cran-rjags/README
/usr/share/doc/r-cran-rjags/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-rjags/copyright