Filförteckning för paketet python-pyvorbis-dbg i wheezy för arkitekturen sparc

/usr/lib/debug/usr/lib/pymodules/python2.6/ogg/vorbis.so
/usr/lib/debug/usr/lib/pymodules/python2.7/ogg/vorbis.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/ogg/vorbis_d.so
/usr/lib/pyshared/python2.7/ogg/vorbis_d.so
/usr/share/doc/python-pyvorbis-dbg
/usr/share/python-support/python-pyvorbis-dbg.public