Filförteckning för paketet pstotext i wheezy för arkitekturen sparc

/usr/bin/pstotext
/usr/lib/mime/packages/pstotext
/usr/share/doc/pstotext/README.Debian
/usr/share/doc/pstotext/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pstotext/copyright
/usr/share/man/man1/pstotext.1.gz