Filförteckning för paketet postgresql-contrib-9.1 i wheezy för arkitekturen sparc

/usr/lib/postgresql/9.1/bin/oid2name
/usr/lib/postgresql/9.1/bin/pg_archivecleanup
/usr/lib/postgresql/9.1/bin/pg_standby
/usr/lib/postgresql/9.1/bin/pgbench
/usr/lib/postgresql/9.1/bin/vacuumlo
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/_int.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/adminpack.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/auth_delay.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/auto_explain.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/autoinc.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/btree_gin.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/btree_gist.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/chkpass.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/citext.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/cube.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/dblink.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/dict_int.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/dict_xsyn.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/dummy_seclabel.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/earthdistance.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/file_fdw.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/fuzzystrmatch.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/hstore.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/insert_username.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/isn.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/lo.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/ltree.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/moddatetime.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/pageinspect.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/passwordcheck.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/pg_buffercache.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/pg_freespacemap.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/pg_stat_statements.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/pg_trgm.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/pgcrypto.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/pgrowlocks.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/pgstattuple.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/pgxml.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/refint.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/seg.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/sslinfo.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/tablefunc.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/test_parser.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/timetravel.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/unaccent.so
/usr/lib/postgresql/9.1/lib/uuid-ossp.so
/usr/share/doc/postgresql-contrib-9.1/autoinc.example
/usr/share/doc/postgresql-contrib-9.1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/postgresql-contrib-9.1/changelog.gz
/usr/share/doc/postgresql-contrib-9.1/copyright
/usr/share/doc/postgresql-contrib-9.1/insert_username.example
/usr/share/doc/postgresql-contrib-9.1/moddatetime.example
/usr/share/doc/postgresql-contrib-9.1/refint.example
/usr/share/doc/postgresql-contrib-9.1/timetravel.example
/usr/share/postgresql/9.1/extension/adminpack--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/adminpack.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/autoinc--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/autoinc--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/autoinc.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/btree_gin--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/btree_gin--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/btree_gin.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/btree_gist--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/btree_gist--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/btree_gist.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/chkpass--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/chkpass--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/chkpass.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/citext--1.0--1.1.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/citext--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/citext--1.1--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/citext--1.1.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/citext--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/citext.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/cube--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/cube--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/cube.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/dblink--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/dblink--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/dblink.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/dict_int--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/dict_int--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/dict_int.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/dict_xsyn--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/dict_xsyn--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/dict_xsyn.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/earthdistance--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/earthdistance--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/earthdistance.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/file_fdw--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/file_fdw.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/fuzzystrmatch--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/fuzzystrmatch--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/fuzzystrmatch.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/hstore--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/hstore--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/hstore.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/insert_username--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/insert_username--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/insert_username.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/intagg--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/intagg--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/intagg.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/intarray--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/intarray--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/intarray.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/isn--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/isn--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/isn.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/lo--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/lo--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/lo.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/ltree--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/ltree--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/ltree.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/moddatetime--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/moddatetime--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/moddatetime.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pageinspect--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pageinspect--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pageinspect.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pg_buffercache--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pg_buffercache--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pg_buffercache.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pg_freespacemap--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pg_freespacemap--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pg_freespacemap.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pg_stat_statements--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pg_stat_statements--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pg_stat_statements.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pg_trgm--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pg_trgm--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pg_trgm.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pgcrypto--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pgcrypto--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pgcrypto.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pgrowlocks--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pgrowlocks--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pgrowlocks.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pgstattuple--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pgstattuple--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/pgstattuple.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/refint--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/refint--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/refint.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/seg--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/seg--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/seg.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/sslinfo--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/sslinfo--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/sslinfo.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/tablefunc--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/tablefunc--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/tablefunc.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/test_parser--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/test_parser--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/test_parser.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/timetravel--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/timetravel--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/timetravel.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/tsearch2--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/tsearch2--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/tsearch2.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/unaccent--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/unaccent--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/unaccent.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/uuid-ossp--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/uuid-ossp--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/uuid-ossp.control
/usr/share/postgresql/9.1/extension/xml2--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/xml2--unpackaged--1.0.sql
/usr/share/postgresql/9.1/extension/xml2.control