Filförteckning för paketet ofono i wheezy för arkitekturen sparc

/etc/dbus-1/system.d/ofono.conf
/etc/default/ofono
/etc/init.d/ofono
/etc/ofono/phonesim.conf
/lib/udev/rules.d/97-ofono-speedup.rules
/lib/udev/rules.d/97-ofono.rules
/usr/sbin/ofonod
/usr/share/doc/ofono/AUTHORS
/usr/share/doc/ofono/README
/usr/share/doc/ofono/TODO.gz
/usr/share/doc/ofono/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ofono/changelog.gz
/usr/share/doc/ofono/copyright
/usr/share/man/man8/ofonod.8.gz