Filförteckning för paketet libghc-hsql-postgresql-dev i wheezy för arkitekturen sparc

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hsql-postgresql-1.8.1/ghc-7.4.1/DB/HSQL/PG/Core.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hsql-postgresql-1.8.1/ghc-7.4.1/DB/HSQL/PG/Functions.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hsql-postgresql-1.8.1/ghc-7.4.1/DB/HSQL/PG/Sql.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hsql-postgresql-1.8.1/ghc-7.4.1/DB/HSQL/PG/Status.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hsql-postgresql-1.8.1/ghc-7.4.1/DB/HSQL/PG/Type.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hsql-postgresql-1.8.1/ghc-7.4.1/Database/HSQL/PostgreSQL.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hsql-postgresql-1.8.1/ghc-7.4.1/HShsql-postgresql-1.8.1.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hsql-postgresql-1.8.1/ghc-7.4.1/libHShsql-postgresql-1.8.1.a
/usr/share/doc/libghc-hsql-postgresql-dev/buildinfo_sparc.gz
/usr/share/doc/libghc-hsql-postgresql-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-hsql-postgresql-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc-hsql-postgresql-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/hsql-postgresql-1.8.1.conf