Filförteckning för paketet libghc-hashable-dev i wheezy för arkitekturen sparc

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hashable-1.1.2.3/ghc-7.4.1/Data/Hashable.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hashable-1.1.2.3/ghc-7.4.1/HShashable-1.1.2.3.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hashable-1.1.2.3/ghc-7.4.1/libHShashable-1.1.2.3.a
/usr/share/doc/libghc-hashable-dev/buildinfo.gz
/usr/share/doc/libghc-hashable-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-hashable-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc-hashable-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/hashable-1.1.2.3.conf