Filförteckning för paketet libapache2-mod-php5 i wheezy för arkitekturen sparc

/etc/apache2/mods-available/php5.conf
/etc/apache2/mods-available/php5.load
/etc/php5/apache2/conf.d
/usr/lib/apache2/modules/libphp5.so
/usr/share/doc/libapache2-mod-php5
/usr/share/lintian/overrides/libapache2-mod-php5