Filförteckning för paketet libaddresses0 i wheezy för arkitekturen sparc

/usr/lib/GNUstep/Frameworks/Addresses.framework/Resources
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/Addresses.framework/Versions/0/Resources
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/Addresses.framework/Versions/0/libAddresses.so.0
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/Addresses.framework/Versions/0/libAddresses.so.0.0.1
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/Addresses.framework/Versions/Current
/usr/lib/libAddresses.so.0
/usr/lib/libAddresses.so.0.0.1
/usr/share/GNUstep/Frameworks/Addresses.framework/Resources
/usr/share/GNUstep/Frameworks/Addresses.framework/Versions/0/Dutch.lproj/PropertiesAndLabels.strings
/usr/share/GNUstep/Frameworks/Addresses.framework/Versions/0/English.lproj/PropertiesAndLabels.strings
/usr/share/GNUstep/Frameworks/Addresses.framework/Versions/0/French.lproj/PropertiesAndLabels.strings
/usr/share/GNUstep/Frameworks/Addresses.framework/Versions/0/German.lproj/PropertiesAndLabels.strings
/usr/share/GNUstep/Frameworks/Addresses.framework/Versions/0/Info-gnustep.plist
/usr/share/GNUstep/Frameworks/Addresses.framework/Versions/0/ScriptingInfo.plist
/usr/share/GNUstep/Frameworks/Addresses.framework/Versions/0/Spanish.lproj/PropertiesAndLabels.strings
/usr/share/doc/libaddresses0/AUTHORS
/usr/share/doc/libaddresses0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libaddresses0/README.gz
/usr/share/doc/libaddresses0/THANKS
/usr/share/doc/libaddresses0/TODO
/usr/share/doc/libaddresses0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libaddresses0/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libaddresses0