Filförteckning för paketet hunspell-tools i wheezy för arkitekturen sparc

/usr/bin/ispellaff2myspell
/usr/bin/munch
/usr/bin/unmunch
/usr/lib/hunspell/analyze
/usr/lib/hunspell/chmorph
/usr/lib/hunspell/hunzip
/usr/lib/hunspell/hzip
/usr/share/doc/hunspell-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/hunspell-tools/changelog.gz
/usr/share/doc/hunspell-tools/copyright
/usr/share/man/man1/hunzip.1.gz
/usr/share/man/man1/hzip.1.gz
/usr/share/man/man1/ispellaff2myspell.1.gz