Filförteckning för paketet heimdal-servers i wheezy för arkitekturen sparc

/usr/lib/heimdal-servers/ftpd
/usr/lib/heimdal-servers/kfd
/usr/lib/heimdal-servers/login
/usr/lib/heimdal-servers/popper
/usr/lib/heimdal-servers/rshd
/usr/lib/heimdal-servers/telnetd
/usr/share/doc/heimdal-servers/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/heimdal-servers/changelog.gz
/usr/share/doc/heimdal-servers/copyright
/usr/share/man/man5/ftpusers.5.gz
/usr/share/man/man8/ftpd.8.gz
/usr/share/man/man8/kfd.8.gz
/usr/share/man/man8/popper.8.gz
/usr/share/man/man8/rshd.8.gz
/usr/share/man/man8/telnetd.8.gz