Filförteckning för paketet guile-pg i wheezy för arkitekturen sparc

/usr/lib/guile-pg/0.16/libpostgres.a
/usr/lib/guile-pg/0.16/libpostgres.la
/usr/lib/guile-pg/0.16/libpostgres.so
/usr/share/doc/guile-pg/NEWS.gz
/usr/share/doc/guile-pg/README.gz
/usr/share/doc/guile-pg/TODO.gz
/usr/share/doc/guile-pg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/guile-pg/changelog.gz
/usr/share/doc/guile-pg/copyright
/usr/share/guile/database/postgres-col-defs.scm
/usr/share/guile/database/postgres-meta.scm
/usr/share/guile/database/postgres-resx.scm
/usr/share/guile/database/postgres-table.scm
/usr/share/guile/database/postgres-types.scm
/usr/share/guile/database/postgres.scm
/usr/share/info/guile-pg.info.gz
/usr/share/man/man1/guile-pg.1.gz