Filförteckning för paketet gfortran-multilib i wheezy för arkitekturen sparc

/usr/share/doc/gfortran-multilib