Filförteckning för paketet compface i wheezy för arkitekturen sparc

/usr/bin/compface
/usr/bin/uncompface
/usr/share/doc/compface/README
/usr/share/doc/compface/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/compface/copyright
/usr/share/man/man1/compface.1.gz
/usr/share/man/man1/uncompface.1.gz