Filförteckning för paketet clutter-1.0-tests i wheezy för arkitekturen sparc

/usr/lib/clutter-1.0/tests/test-cogl-perf
/usr/lib/clutter-1.0/tests/test-interactive
/usr/lib/clutter-1.0/tests/test-picking
/usr/lib/clutter-1.0/tests/test-random-text
/usr/lib/clutter-1.0/tests/test-text
/usr/lib/clutter-1.0/tests/test-text-perf
/usr/share/clutter-1.0/tests/data/light0.png
/usr/share/clutter-1.0/tests/data/redhand.png
/usr/share/clutter-1.0/tests/data/redhand_alpha.png
/usr/share/clutter-1.0/tests/data/test-animator-1.json
/usr/share/clutter-1.0/tests/data/test-animator-2.json
/usr/share/clutter-1.0/tests/data/test-animator-3.json
/usr/share/clutter-1.0/tests/data/test-script-animation.json
/usr/share/clutter-1.0/tests/data/test-script-child.json
/usr/share/clutter-1.0/tests/data/test-script-implicit-alpha.json
/usr/share/clutter-1.0/tests/data/test-script-layout-property.json
/usr/share/clutter-1.0/tests/data/test-script-model.json
/usr/share/clutter-1.0/tests/data/test-script-named-object.json
/usr/share/clutter-1.0/tests/data/test-script-object-property.json
/usr/share/clutter-1.0/tests/data/test-script-signals.json
/usr/share/clutter-1.0/tests/data/test-script-single.json
/usr/share/clutter-1.0/tests/data/test-script-timeline-markers.json
/usr/share/clutter-1.0/tests/data/test-script.json
/usr/share/clutter-1.0/tests/data/test-state-1.json
/usr/share/doc/clutter-1.0-tests/NEWS.gz
/usr/share/doc/clutter-1.0-tests/README.gz
/usr/share/doc/clutter-1.0-tests/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/clutter-1.0-tests/changelog.gz
/usr/share/doc/clutter-1.0-tests/copyright