Filförteckning för paketet bibletime i wheezy för arkitekturen sparc

/usr/bin/bibletime
/usr/share/applications/bibletime.desktop
/usr/share/bibletime/bibletime.xpm
/usr/share/doc/bibletime/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bibletime/changelog.gz
/usr/share/doc/bibletime/copyright
/usr/share/icons/bibletime.svg
/usr/share/man/de/man1/bibletime.1.gz
/usr/share/man/man1/bibletime.1.gz
/usr/share/menu/bibletime
/usr/share/pixmaps/bibletime.xpm