Filförteckning för paketet asterisk-dbg i wheezy för arkitekturen sparc

/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_adsiprog.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_alarmreceiver.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_amd.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_authenticate.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_cdr.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_celgenuserevent.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_chanisavail.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_channelredirect.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_chanspy.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_confbridge.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_controlplayback.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_dahdibarge.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_dahdiras.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_db.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_dial.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_dictate.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_directed_pickup.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_directory.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_disa.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_dumpchan.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_echo.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_exec.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_externalivr.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_festival.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_flash.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_followme.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_forkcdr.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_getcpeid.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_ices.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_image.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_jack.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_macro.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_meetme.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_milliwatt.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_minivm.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_mixmonitor.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_morsecode.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_mp3.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_mysql.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_nbscat.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_originate.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_page.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_parkandannounce.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_playback.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_playtones.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_privacy.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_queue.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_read.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_readexten.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_readfile.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_record.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_saycountpl.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_sayunixtime.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_senddtmf.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_sendtext.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_setcallerid.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_sms.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_softhangup.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_speech_utils.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_stack.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_system.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_talkdetect.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_test.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_transfer.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_url.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_userevent.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_verbose.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_voicemail.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_waitforring.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_waitforsilence.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_waituntil.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_while.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/app_zapateller.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/bridge_builtin_features.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/bridge_multiplexed.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/bridge_simple.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/bridge_softmix.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/cdr_adaptive_odbc.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/cdr_csv.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/cdr_custom.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/cdr_manager.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/cdr_mysql.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/cdr_odbc.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/cdr_pgsql.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/cdr_radius.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/cdr_sqlite.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/cdr_sqlite3_custom.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/cdr_syslog.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/cdr_tds.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/cel_custom.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/cel_manager.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/cel_odbc.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/cel_pgsql.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/cel_radius.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/cel_sqlite3_custom.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/cel_tds.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/chan_agent.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/chan_alsa.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/chan_bridge.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/chan_dahdi.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/chan_gtalk.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/chan_iax2.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/chan_jingle.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/chan_local.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/chan_mobile.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/chan_multicast_rtp.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/chan_ooh323.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/chan_oss.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/chan_phone.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/chan_sip.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/chan_skinny.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/chan_unistim.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/chan_vpb.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/codec_a_mu.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/codec_adpcm.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/codec_alaw.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/codec_dahdi.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/codec_g722.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/codec_g726.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/codec_gsm.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/codec_lpc10.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/codec_resample.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/codec_speex.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/codec_ulaw.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/format_g719.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/format_g723.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/format_g726.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/format_g729.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/format_gsm.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/format_h263.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/format_h264.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/format_ilbc.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/format_jpeg.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/format_mp3.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/format_ogg_vorbis.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/format_pcm.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/format_siren14.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/format_siren7.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/format_sln.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/format_sln16.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/format_vox.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/format_wav.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/format_wav_gsm.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_aes.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_audiohookinherit.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_base64.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_blacklist.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_callcompletion.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_callerid.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_cdr.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_channel.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_config.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_curl.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_cut.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_db.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_devstate.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_dialgroup.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_dialplan.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_enum.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_env.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_extstate.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_frame_trace.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_global.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_groupcount.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_iconv.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_lock.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_logic.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_math.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_md5.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_module.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_odbc.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_pitchshift.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_rand.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_realtime.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_sha1.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_shell.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_speex.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_sprintf.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_srv.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_strings.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_sysinfo.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_timeout.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_uri.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_version.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_vmcount.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/func_volume.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/pbx_ael.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/pbx_config.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/pbx_dundi.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/pbx_loopback.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/pbx_lua.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/pbx_realtime.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/pbx_spool.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_adsi.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_ael_share.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_agi.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_ais.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_calendar.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_calendar_caldav.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_calendar_ews.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_calendar_exchange.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_calendar_icalendar.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_clialiases.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_clioriginate.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_config_curl.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_config_ldap.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_config_mysql.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_config_odbc.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_config_pgsql.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_config_sqlite.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_convert.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_crypto.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_curl.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_fax.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_fax_spandsp.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_http_post.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_jabber.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_limit.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_monitor.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_musiconhold.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_mutestream.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_odbc.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_phoneprov.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_realtime.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_rtp_asterisk.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_rtp_multicast.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_security_log.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_smdi.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_snmp.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_speech.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_stun_monitor.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_timing_dahdi.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_timing_pthread.so
/usr/lib/debug/usr/lib/asterisk/modules/res_timing_timerfd.so
/usr/lib/debug/usr/sbin/astcanary
/usr/lib/debug/usr/sbin/asterisk
/usr/share/doc/asterisk-dbg/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/asterisk-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/asterisk-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/asterisk-dbg/copyright