Filförteckning för paketet uwsgi-plugin-rack-ruby1.9.1 i wheezy för arkitekturen s390x

/usr/bin/uwsgi_rack_ruby191
/usr/lib/uwsgi/plugins/rack_ruby191_plugin.so
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-rack-ruby1.9.1/CONTRIBUTORS
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-rack-ruby1.9.1/README
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-rack-ruby1.9.1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-rack-ruby1.9.1/changelog.gz
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-rack-ruby1.9.1/copyright
/usr/share/man/man1/uwsgi_rack_ruby191.1.gz