Filförteckning för paketet troffcvt i wheezy för arkitekturen s390x

/usr/bin/tblcvt
/usr/bin/tc2html
/usr/bin/tc2html-toc
/usr/bin/tc2null
/usr/bin/tc2rtf
/usr/bin/tc2text
/usr/bin/troff2html
/usr/bin/troff2null
/usr/bin/troff2rtf
/usr/bin/troff2text
/usr/bin/troffcvt
/usr/bin/unroff
/usr/share/doc/troffcvt/Changes-1.01.gz
/usr/share/doc/troffcvt/Changes-1.02.gz
/usr/share/doc/troffcvt/Changes-1.03.gz
/usr/share/doc/troffcvt/Changes-1.04.gz
/usr/share/doc/troffcvt/README
/usr/share/doc/troffcvt/actions.html
/usr/share/doc/troffcvt/bugs.html
/usr/share/doc/troffcvt/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/troffcvt/changelog.gz
/usr/share/doc/troffcvt/copyright
/usr/share/doc/troffcvt/frontend.html
/usr/share/doc/troffcvt/groff.html
/usr/share/doc/troffcvt/output.html
/usr/share/doc/troffcvt/tblcvt.html
/usr/share/doc/troffcvt/tc2html.html
/usr/share/doc/troffcvt/tc2rtf.html
/usr/share/doc/troffcvt/troffcvt.html
/usr/share/man/man1/tblcvt.1.gz
/usr/share/man/man1/tc2html-toc.1.gz
/usr/share/man/man1/tc2html.1.gz
/usr/share/man/man1/tc2null.1.gz
/usr/share/man/man1/tc2rtf.1.gz
/usr/share/man/man1/tc2text.1.gz
/usr/share/man/man1/troff2html.1.gz
/usr/share/man/man1/troff2null.1.gz
/usr/share/man/man1/troff2rtf.1.gz
/usr/share/man/man1/troff2text.1.gz
/usr/share/man/man1/troffcvt.1.gz
/usr/share/man/man1/unroff.1.gz
/usr/share/troffcvt/actions
/usr/share/troffcvt/actions-html
/usr/share/troffcvt/html-fonts
/usr/share/troffcvt/html-specials
/usr/share/troffcvt/rtf-fonts
/usr/share/troffcvt/rtf-spec-ansi
/usr/share/troffcvt/rtf-spec-mac
/usr/share/troffcvt/rtf-spec-pc
/usr/share/troffcvt/rtf-spec-pca
/usr/share/troffcvt/tc.man
/usr/share/troffcvt/tc.man-html
/usr/share/troffcvt/tc.mdoc
/usr/share/troffcvt/tc.mdoc-html
/usr/share/troffcvt/tc.me
/usr/share/troffcvt/tc.me-html
/usr/share/troffcvt/tc.mm
/usr/share/troffcvt/tc.mm-html
/usr/share/troffcvt/tc.ms
/usr/share/troffcvt/tc.ms-html
/usr/share/troffcvt/tcr-fonts
/usr/share/troffcvt/text-8-specials
/usr/share/troffcvt/text-specials