Filförteckning för paketet libxine2-ffmpeg i wheezy för arkitekturen s390x

/usr/lib/xine/plugins/2.2/post/xineplug_post_planar.so
/usr/lib/xine/plugins/2.2/xineplug_decode_a52.so
/usr/lib/xine/plugins/2.2/xineplug_decode_dts.so
/usr/lib/xine/plugins/2.2/xineplug_decode_faad.so
/usr/lib/xine/plugins/2.2/xineplug_decode_ff.so
/usr/lib/xine/plugins/2.2/xineplug_decode_mad.so
/usr/lib/xine/plugins/2.2/xineplug_decode_mpeg2.so
/usr/lib/xine/plugins/2.2/xineplug_dmx_mpeg.so
/usr/lib/xine/plugins/2.2/xineplug_dmx_mpeg_block.so
/usr/lib/xine/plugins/2.2/xineplug_dmx_mpeg_elem.so
/usr/lib/xine/plugins/2.2/xineplug_dmx_mpeg_pes.so
/usr/lib/xine/plugins/2.2/xineplug_dmx_mpeg_ts.so
/usr/lib/xine/plugins/2.2/xineplug_dmx_vc1_es.so
/usr/share/doc/libxine2-ffmpeg