Filförteckning för paketet libpigment-dbg i wheezy för arkitekturen s390x

/usr/lib/debug/usr/lib/libpigment-0.3.so.11.0.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libpigment-gtk-0.3.so.11.0.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libpigment-imaging-0.3.so.11.0.0
/usr/lib/debug/usr/lib/pigment-0.3/0.3.17/libpgmboilerplate.so
/usr/lib/debug/usr/lib/pigment-0.3/0.3.17/libpgmopengl.so
/usr/share/doc/libpigment-dbg/AUTHORS
/usr/share/doc/libpigment-dbg/NEWS.gz
/usr/share/doc/libpigment-dbg/README
/usr/share/doc/libpigment-dbg/TODO
/usr/share/doc/libpigment-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpigment-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/libpigment-dbg/copyright