Filförteckning för paketet libgnomevfs2-0-dbg i wheezy för arkitekturen s390x

/usr/lib/debug/usr/bin/gnomevfs-cat
/usr/lib/debug/usr/bin/gnomevfs-copy
/usr/lib/debug/usr/bin/gnomevfs-df
/usr/lib/debug/usr/bin/gnomevfs-info
/usr/lib/debug/usr/bin/gnomevfs-ls
/usr/lib/debug/usr/bin/gnomevfs-mkdir
/usr/lib/debug/usr/bin/gnomevfs-monitor
/usr/lib/debug/usr/bin/gnomevfs-mv
/usr/lib/debug/usr/bin/gnomevfs-rm
/usr/lib/debug/usr/lib/gnome-vfs-2.0/gnome-vfs-daemon
/usr/lib/debug/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libbzip2.so
/usr/lib/debug/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libcomputer.so
/usr/lib/debug/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libdns-sd.so
/usr/lib/debug/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libfile.so
/usr/lib/debug/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libftp.so
/usr/lib/debug/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libgzip.so
/usr/lib/debug/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libhttp.so
/usr/lib/debug/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libnetwork.so
/usr/lib/debug/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libsftp.so
/usr/lib/debug/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libsmb.so
/usr/lib/debug/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libtar.so
/usr/lib/debug/usr/lib/gnome-vfs-2.0/modules/libvfs-test.so
/usr/lib/debug/usr/lib/libgnomevfs-2.so.0.2400.4
/usr/share/doc/libgnomevfs2-0-dbg/AUTHORS
/usr/share/doc/libgnomevfs2-0-dbg/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgnomevfs2-0-dbg/README
/usr/share/doc/libgnomevfs2-0-dbg/TODO
/usr/share/doc/libgnomevfs2-0-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgnomevfs2-0-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/libgnomevfs2-0-dbg/copyright