Filförteckning för paketet libghc-xmonad-prof i wheezy för arkitekturen s390x

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/xmonad-0.10/ghc-7.4.1/XMonad.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/xmonad-0.10/ghc-7.4.1/XMonad/Config.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/xmonad-0.10/ghc-7.4.1/XMonad/Core.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/xmonad-0.10/ghc-7.4.1/XMonad/Layout.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/xmonad-0.10/ghc-7.4.1/XMonad/Main.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/xmonad-0.10/ghc-7.4.1/XMonad/ManageHook.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/xmonad-0.10/ghc-7.4.1/XMonad/Operations.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/xmonad-0.10/ghc-7.4.1/XMonad/StackSet.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/xmonad-0.10/ghc-7.4.1/libHSxmonad-0.10_p.a
/usr/share/doc/libghc-xmonad-prof/README.gz
/usr/share/doc/libghc-xmonad-prof/TODO
/usr/share/doc/libghc-xmonad-prof/buildinfo_s390x.gz
/usr/share/doc/libghc-xmonad-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-xmonad-prof/copyright