Filförteckning för paketet libboost-chrono1.49-dev i wheezy för arkitekturen s390x

/usr/lib/libboost_chrono-mt.a
/usr/lib/libboost_chrono-mt.so
/usr/lib/libboost_chrono.a
/usr/lib/libboost_chrono.so
/usr/share/doc/libboost-chrono1.49-dev/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libboost-chrono1.49-dev/README.Debian.gz
/usr/share/doc/libboost-chrono1.49-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libboost-chrono1.49-dev/copyright