Filförteckning för paketet lib32stdc++6-4.7-dbg i wheezy för arkitekturen s390x

/usr/lib/debug/usr/lib32/libstdc++.so.6.0.17
/usr/lib/debug/usr/lib32/libstdc++.so.6.0.17-gdb.py
/usr/lib32/debug/libstdc++.a
/usr/lib32/debug/libstdc++.so
/usr/lib32/debug/libstdc++.so.6
/usr/lib32/debug/libstdc++.so.6.0.17
/usr/share/doc/lib32stdc++6-4.7-dbg