Filförteckning för paketet bluez-dbg i wheezy för arkitekturen s390x

/usr/lib/debug/lib/udev/hid2hci
/usr/lib/debug/usr/bin/bluetooth-agent
/usr/lib/debug/usr/bin/ciptool
/usr/lib/debug/usr/bin/dfutool
/usr/lib/debug/usr/bin/gatttool
/usr/lib/debug/usr/bin/hcitool
/usr/lib/debug/usr/bin/l2ping
/usr/lib/debug/usr/bin/l2test
/usr/lib/debug/usr/bin/rctest
/usr/lib/debug/usr/bin/rfcomm
/usr/lib/debug/usr/bin/sdptool
/usr/lib/debug/usr/sbin/bccmd
/usr/lib/debug/usr/sbin/bluetoothd
/usr/lib/debug/usr/sbin/hciattach
/usr/lib/debug/usr/sbin/hciconfig
/usr/lib/debug/usr/sbin/hciemu
/usr/share/doc/bluez-dbg/AUTHORS
/usr/share/doc/bluez-dbg/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/bluez-dbg/README
/usr/share/doc/bluez-dbg/TODO.gz
/usr/share/doc/bluez-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bluez-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/bluez-dbg/copyright