Filförteckning för paketet php5-tidy i wheezy för arkitekturen s390

/usr/lib/php5/20100525+lfs/tidy.so
/usr/share/doc/php5-tidy
/usr/share/php5/tidy/tidy.ini