Filförteckning för paketet php5-odbc i wheezy för arkitekturen s390

/usr/lib/php5/20100525+lfs/odbc.so
/usr/lib/php5/20100525+lfs/pdo_odbc.so
/usr/share/doc/php5-odbc
/usr/share/php5/odbc/odbc.ini
/usr/share/php5/odbc/pdo_odbc.ini