Filförteckning för paketet overgod i wheezy för arkitekturen s390

/usr/games/overgod
/usr/lib/games/overgod/overgod
/usr/share/doc/overgod
/usr/share/games/overgod/overgod.xpm
/usr/share/man/man6/overgod.6.gz
/usr/share/menu/overgod