Filförteckning för paketet metacity i wheezy för arkitekturen s390

/usr/bin/metacity
/usr/bin/metacity-message
/usr/bin/metacity-theme-viewer
/usr/bin/metacity-window-demo
/usr/share/applications/metacity.desktop
/usr/share/doc/metacity/AUTHORS
/usr/share/doc/metacity/NEWS.gz
/usr/share/doc/metacity/README.Debian
/usr/share/doc/metacity/README.gz
/usr/share/doc/metacity/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/metacity/changelog.gz
/usr/share/doc/metacity/copyright
/usr/share/doc/metacity/theme-format.txt.gz