Filförteckning för paketet libijs-0.35 i wheezy för arkitekturen s390

/usr/lib/libijs-0.35.so
/usr/share/doc/libijs-0.35/README.gz
/usr/share/doc/libijs-0.35/buildinfo.gz
/usr/share/doc/libijs-0.35/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libijs-0.35/copyright