Filförteckning för paketet libghc-hdbc-sqlite3-prof i wheezy för arkitekturen s390

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/HDBC-sqlite3-2.3.3.0/ghc-7.4.1/Database/HDBC/Sqlite3.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/HDBC-sqlite3-2.3.3.0/ghc-7.4.1/Database/HDBC/Sqlite3/Connection.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/HDBC-sqlite3-2.3.3.0/ghc-7.4.1/Database/HDBC/Sqlite3/ConnectionImpl.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/HDBC-sqlite3-2.3.3.0/ghc-7.4.1/Database/HDBC/Sqlite3/Consts.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/HDBC-sqlite3-2.3.3.0/ghc-7.4.1/Database/HDBC/Sqlite3/Statement.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/HDBC-sqlite3-2.3.3.0/ghc-7.4.1/Database/HDBC/Sqlite3/Types.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/HDBC-sqlite3-2.3.3.0/ghc-7.4.1/Database/HDBC/Sqlite3/Utils.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/HDBC-sqlite3-2.3.3.0/ghc-7.4.1/libHSHDBC-sqlite3-2.3.3.0_p.a
/usr/share/doc/libghc-hdbc-sqlite3-prof/buildinfo_s390.gz
/usr/share/doc/libghc-hdbc-sqlite3-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-hdbc-sqlite3-prof/copyright