Filförteckning för paketet libghc-hashtables-dev i wheezy för arkitekturen s390

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hashtables-1.0.1.4/ghc-7.4.1/Data/HashTable/Class.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hashtables-1.0.1.4/ghc-7.4.1/Data/HashTable/IO.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hashtables-1.0.1.4/ghc-7.4.1/Data/HashTable/Internal/Array.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hashtables-1.0.1.4/ghc-7.4.1/Data/HashTable/Internal/CacheLine.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hashtables-1.0.1.4/ghc-7.4.1/Data/HashTable/Internal/CheapPseudoRandomBitStream.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hashtables-1.0.1.4/ghc-7.4.1/Data/HashTable/Internal/IntArray.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hashtables-1.0.1.4/ghc-7.4.1/Data/HashTable/Internal/Linear/Bucket.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hashtables-1.0.1.4/ghc-7.4.1/Data/HashTable/Internal/UnsafeTricks.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hashtables-1.0.1.4/ghc-7.4.1/Data/HashTable/Internal/Utils.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hashtables-1.0.1.4/ghc-7.4.1/Data/HashTable/ST/Basic.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hashtables-1.0.1.4/ghc-7.4.1/Data/HashTable/ST/Cuckoo.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hashtables-1.0.1.4/ghc-7.4.1/Data/HashTable/ST/Linear.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hashtables-1.0.1.4/ghc-7.4.1/HShashtables-1.0.1.4.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hashtables-1.0.1.4/ghc-7.4.1/libHShashtables-1.0.1.4.a
/usr/share/doc/libghc-hashtables-dev/buildinfo_s390.gz
/usr/share/doc/libghc-hashtables-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-hashtables-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/hashtables-1.0.1.4.conf