Filförteckning för paketet xvier i wheezy för arkitekturen powerpc

/usr/games/xvier
/usr/games/xvier_prog
/usr/share/doc/xvier/README
/usr/share/doc/xvier/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xvier/copyright
/usr/share/man/man6/xvier.6x.gz
/usr/share/man/man6/xvier_prog.6x.gz
/usr/share/menu/xvier
/usr/share/pixmaps/mini-xvier.xpm