Filförteckning för paketet ruby-grib i wheezy för arkitekturen powerpc

/usr/lib/ruby/vendor_ruby/1.8/powerpc-linux/numru/grib.so
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/1.9.1/powerpc-linux/numru/grib.so
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/numru/grib.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/numru/grib/definitions/grib1/localConcepts/kwbc/name.def
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/numru/grib/definitions/grib1/localConcepts/kwbc/paramId.def
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/numru/grib/definitions/grib1/localConcepts/kwbc/shortName.def
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/numru/grib/definitions/grib1/localConcepts/kwbc/units.def
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/numru/grib/definitions/grib2/localConcepts/rjtd/name.def
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/numru/grib/definitions/grib2/localConcepts/rjtd/paramId.def
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/numru/grib/definitions/grib2/localConcepts/rjtd/shortName.def
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/numru/grib/definitions/grib2/localConcepts/rjtd/units.def
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/numru/grib/grib.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/numru/grib/setenv.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/numru/grib/version.rb
/usr/share/doc/ruby-grib/README.rdoc
/usr/share/doc/ruby-grib/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby-grib/copyright
/usr/share/rubygems-integration/1.8/specifications/rb-grib-0.2.2.gemspec
/usr/share/rubygems-integration/1.9.1/specifications/rb-grib-0.2.2.gemspec