Filförteckning för paketet msmtp i wheezy för arkitekturen powerpc

/usr/bin/msmtp
/usr/share/doc/msmtp/Mutt+msmtp.txt
/usr/share/doc/msmtp/NEWS.gz
/usr/share/doc/msmtp/README
/usr/share/doc/msmtp/README.Debian
/usr/share/doc/msmtp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/msmtp/changelog.gz
/usr/share/doc/msmtp/copyright
/usr/share/doc/msmtp/examples/find_alias/find_alias_for_msmtp.sh
/usr/share/doc/msmtp/examples/msmtpq/README.msmtpq.gz
/usr/share/doc/msmtp/examples/msmtpq/msmtp-queue
/usr/share/doc/msmtp/examples/msmtpq/msmtpq.gz
/usr/share/doc/msmtp/examples/msmtpqueue/ChangeLog
/usr/share/doc/msmtp/examples/msmtpqueue/README
/usr/share/doc/msmtp/examples/msmtpqueue/msmtp-enqueue.sh
/usr/share/doc/msmtp/examples/msmtpqueue/msmtp-listqueue.sh
/usr/share/doc/msmtp/examples/msmtpqueue/msmtp-runqueue.sh
/usr/share/doc/msmtp/examples/msmtprc-system.example
/usr/share/doc/msmtp/examples/msmtprc-user.example
/usr/share/doc/msmtp/examples/set_sendmail/set_sendmail.conf
/usr/share/doc/msmtp/examples/set_sendmail/set_sendmail.sh.gz
/usr/share/info/msmtp.info.gz
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/msmtp.mo
/usr/share/man/man1/msmtp.1.gz
/usr/share/vim/addons/syntax/msmtp.vim
/usr/share/vim/registry/msmtp.yaml