Filförteckning för paketet minc-tools i wheezy för arkitekturen powerpc

/usr/bin/copy_acr_nema
/usr/bin/dcm2mnc
/usr/bin/dump_acr_nema
/usr/bin/ecattominc
/usr/bin/extract_acr_nema
/usr/bin/invert_raw_image
/usr/bin/minc_modify_header
/usr/bin/mincaverage
/usr/bin/minccalc
/usr/bin/minccmp
/usr/bin/minccomplete
/usr/bin/mincconcat
/usr/bin/mincconvert
/usr/bin/minccopy
/usr/bin/mincdiff
/usr/bin/mincdump
/usr/bin/mincedit
/usr/bin/mincexpand
/usr/bin/mincextract
/usr/bin/mincgen
/usr/bin/mincheader
/usr/bin/minchistory
/usr/bin/mincinfo
/usr/bin/minclookup
/usr/bin/mincmakescalar
/usr/bin/mincmakevector
/usr/bin/mincmath
/usr/bin/mincpik
/usr/bin/mincresample
/usr/bin/mincreshape
/usr/bin/mincstats
/usr/bin/minctoecat
/usr/bin/minctoraw
/usr/bin/mincview
/usr/bin/mincwindow
/usr/bin/mnc2nii
/usr/bin/nii2mnc
/usr/bin/rawtominc
/usr/bin/read_acr_nema
/usr/bin/transformtags
/usr/bin/upet2mnc
/usr/bin/vff2mnc
/usr/bin/voxeltoworld
/usr/bin/worldtovoxel
/usr/bin/xfm2def
/usr/bin/xfmconcat
/usr/bin/xfmflip
/usr/bin/xfminvert
/usr/share/doc/minc-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/minc-tools/changelog.gz
/usr/share/doc/minc-tools/copyright
/usr/share/man/man1/dcm2mnc.1.gz
/usr/share/man/man1/ecattominc.1.gz
/usr/share/man/man1/invert_raw_image.1.gz
/usr/share/man/man1/minc_modify_header.1.gz
/usr/share/man/man1/mincaverage.1.gz
/usr/share/man/man1/minccalc.1.gz
/usr/share/man/man1/minccmp.1.gz
/usr/share/man/man1/minccomplete.1.gz
/usr/share/man/man1/mincconcat.1.gz
/usr/share/man/man1/mincconvert.1.gz
/usr/share/man/man1/minccopy.1.gz
/usr/share/man/man1/mincdiff.1.gz
/usr/share/man/man1/mincedit.1.gz
/usr/share/man/man1/mincexpand.1.gz
/usr/share/man/man1/mincextract.1.gz
/usr/share/man/man1/mincgen.1.gz
/usr/share/man/man1/mincheader.1.gz
/usr/share/man/man1/minchistory.1.gz
/usr/share/man/man1/mincinfo.1.gz
/usr/share/man/man1/minclookup.1.gz
/usr/share/man/man1/mincmakescalar.1.gz
/usr/share/man/man1/mincmakevector.1.gz
/usr/share/man/man1/mincmath.1.gz
/usr/share/man/man1/mincpik.1.gz
/usr/share/man/man1/mincresample.1.gz
/usr/share/man/man1/mincreshape.1.gz
/usr/share/man/man1/mincstats.1.gz
/usr/share/man/man1/minctoecat.1.gz
/usr/share/man/man1/minctoraw.1.gz
/usr/share/man/man1/mincview.1.gz
/usr/share/man/man1/mincwindow.1.gz
/usr/share/man/man1/mnc2nii.1.gz
/usr/share/man/man1/nii2mnc.1.gz
/usr/share/man/man1/rawtominc.1.gz
/usr/share/man/man1/transformtags.1.gz
/usr/share/man/man1/upet2mnc.1.gz
/usr/share/man/man1/vff2mnc.1.gz
/usr/share/man/man1/voxeltoworld.1.gz
/usr/share/man/man1/worldtovoxel.1.gz
/usr/share/man/man1/xfm2def.1.gz
/usr/share/man/man1/xfmconcat.1.gz
/usr/share/man/man1/xfmflip.1.gz
/usr/share/man/man1/xfminvert.1.gz
/usr/share/man/man3/ParseArgv.3.gz