Filförteckning för paketet libtk-img i wheezy för arkitekturen powerpc

/usr/lib/tcltk/Img1.3/libjpegtcl1.0.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/libpngtcl1.2.6.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/libtifftcl3.8.2.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/libtkimg1.3.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/libtkimgbmp1.3.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/libtkimggif1.3.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/libtkimgico1.3.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/libtkimgjpeg1.3.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/libtkimgpcx1.3.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/libtkimgpixmap1.3.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/libtkimgpng1.3.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/libtkimgppm1.3.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/libtkimgps1.3.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/libtkimgsgi1.3.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/libtkimgsun1.3.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/libtkimgtga1.3.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/libtkimgtiff1.3.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/libtkimgwindow1.3.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/libtkimgxbm1.3.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/libtkimgxpm1.3.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/libzlibtcl1.2.1.so
/usr/lib/tcltk/Img1.3/pkgIndex.tcl
/usr/share/doc/libtk-img/README.Debian
/usr/share/doc/libtk-img/README.gz
/usr/share/doc/libtk-img/TODO.Debian
/usr/share/doc/libtk-img/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libtk-img/changelog.gz
/usr/share/doc/libtk-img/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libtk-img