Filförteckning för paketet libruby1.8-dbg i wheezy för arkitekturen powerpc

/usr/lib/debug/usr/bin/ruby1.8
/usr/lib/debug/usr/lib/libruby1.8.so.1.8.7
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/bigdecimal.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/curses.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/dbm.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/digest.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/digest/bubblebabble.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/digest/md5.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/digest/rmd160.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/digest/sha1.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/digest/sha2.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/dl.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/etc.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/fcntl.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/gdbm.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/iconv.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/io/wait.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/nkf.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/openssl.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/pty.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/racc/cparse.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/readline.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/sdbm.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/socket.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/stringio.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/strscan.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/syck.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/syslog.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/tcltklib.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/thread.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/tkutil.so
/usr/lib/debug/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/zlib.so
/usr/share/doc/libruby1.8-dbg/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libruby1.8-dbg/NEWS.gz
/usr/share/doc/libruby1.8-dbg/README
/usr/share/doc/libruby1.8-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libruby1.8-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/libruby1.8-dbg/copyright