Filförteckning för paketet gpe-soundbite i wheezy för arkitekturen powerpc

/usr/bin/gpe-soundbite
/usr/bin/gpe-soundbite-play
/usr/bin/gpe-soundbite-record
/usr/share/applications/gpe-soundbite-play.desktop
/usr/share/applications/gpe-soundbite-record.desktop
/usr/share/doc/gpe-soundbite/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gpe-soundbite/changelog.gz
/usr/share/doc/gpe-soundbite/copyright
/usr/share/gpe-soundbite/gpe-soundbite.glade
/usr/share/man/man1/gpe-soundbite-play.1.gz
/usr/share/man/man1/gpe-soundbite-record.1.gz
/usr/share/man/man1/gpe-soundbite.1.gz
/usr/share/menu/gpe-soundbite
/usr/share/pixmaps/gpe-soundbite-play.xpm
/usr/share/pixmaps/gpe-soundbite-record.xpm