Filförteckning för paketet gom i wheezy för arkitekturen powerpc

/etc/gom/conf.default_mixer
/etc/gom/conf.initialize
/etc/gom/mixer.default
/etc/init.d/gom
/usr/bin/gom
/usr/sbin/gomconfig
/usr/share/doc/gom/AUTHORS
/usr/share/doc/gom/NEWS.gz
/usr/share/doc/gom/README.Debian.gz
/usr/share/doc/gom/README.gz
/usr/share/doc/gom/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gom/changelog.gz
/usr/share/doc/gom/copyright
/usr/share/doc/gom/examples/README
/usr/share/doc/gom/examples/default
/usr/share/doc/gom/examples/two-mixers/conf.default_mixer
/usr/share/doc/gom/examples/two-mixers/conf.initialize
/usr/share/doc/gom/examples/two-mixers/mixer0.all
/usr/share/doc/gom/examples/two-mixers/mixer0.cd
/usr/share/doc/gom/examples/two-mixers/mixer0.default
/usr/share/doc/gom/examples/two-mixers/mixer1.all
/usr/share/doc/gom/examples/two-mixers/mixer1.cd
/usr/share/doc/gom/examples/two-mixers/mixer1.default
/usr/share/gom/default/conf.default_mixer
/usr/share/gom/default/conf.initialize
/usr/share/gom/default/mixer.default
/usr/share/man/man1/gom.1.gz
/usr/share/man/man8/gomconfig.8.gz
/usr/share/menu/gom